Strona główna

Odkrywamy Ruszczę

     W sobotę 23 listopada uczestnicy kółka historyczno – turystycznego udali się do Ruszczy, niegdysiejszej podkrakowskiej wsi (dziś włączonej już do miasta), aby zapoznać się z tamtejszym skarbem – gotyckim kościołem pochodzącym z XV wieku. Po podróży dwoma autobusami MPK dotarliśmy na miejsce i nasze kroki skierowaliśmy na parafialny cmentarz, gdzie odszukaliśmy stare nagrobne krzyże z łacińskimi napisami: D.O.M1 i R.I.P2. Następnie udaliśmy się pod parafię, gdzie oczekiwał już na nas tutejszy ksiądz proboszcz, Andrzej Kott, który pokazał nam kościół od zewnątrz i od wewnątrz. Bardzo ciekawie opowiadał nam także o świątyni i jej wyposażeniu.

     Fundatorem XV – wiecznego kościoła był Wierzbięta z Branic (imię to oznaczało Grzegorza, co tłumaczy wezwanie rusieckiej parafii), którego wizerunek zachował się do dziś na płycie nagrobnej umieszczonej na ścianie obok ołtarza. Początki kościoła w Ruszczy są datowane na przełom XI i XII wieku, a o jego pierwotnym romańskim charakterze świadczą zachowane wapienne kamienie wmurowane w przyziemiu wieży. Bryła kościoła ulegała przebudowom, zmieniane było położenie okien, co było wynikiem remontów wewnątrz świątyni, ale do dzisiejszych czasów, w prezbiterium, zachowało się wspaniałe sklepienie krzyżowo – żebrowe wraz ze wspornikami przedstawiającymi herby fundatorów – Gryfa i Łabędzia. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający patrona parafii oraz rzeźbione figury ważnych dla polskiej historii świętych – Wojciecha i Stanisława (u stóp tego ostatniego widać wskrzeszonego Piotrowina, którego to cudu przywrócenia do życia dokonał święty ze Szczepanowa). Szczególną uwagę zwraca tablica pamiątkowa, która informuje o wizycie w rusieckiej parafii przyszłego papieża Piusa XI, Achillesa Ratti. Ksiądz proboszcz pokazał nam także „podwójny” obraz w ołtarzu bocznym. Parafianie na co dzień modlą się do kopii obrazu Matki Bożej Różańcowej z 1953 roku, ozdobionej oryginalnymi, srebrnymi sukienkami, a XIX – wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ramieniu, jest używany jako jego zasuwa. W kruchcie zobaczyliśmy wytarty od zużycia próg świątyni oraz zachowane graffiti z dawnych czasów, które choć wyblakłe, jest świadectwem tego, że nasi przodkowie koniecznie chcieli pozostawić po sobie ślady swojej obecności i że w niczym się od nich w tej kwestii nie różnimy. Zapewniam Was jednak, że żadne z nas nie złożyło swojego podpisu na ścianie zabytkowego kościoła!

     Byliśmy pod wrażeniem cennych przedmiotów i pamiątek składających się na wyposażenie kościoła, witraży, barwnego, pokrytego malowidłami sklepienia oraz ciekawej historii rusieckiej parafii. Warto było wstać wcześnie rano i pomimo zimna udać się na historyczną wyprawę.

Izabela Błaszczyk

Zapraszamy do galerii


1 Na chrześcijańskich płytach nagrobnych często umieszcza się skrót D.O.M. Jego rozwinięcie to łacińskie słowa „Domus Omnium Mortuorum”, co oznacza „Dom Wszystkich Zmarłych”. Ów skrót spotykamy również na murach świątyń. W tym przypadku inaczej go jednak odczytujemy – jako „Deo Optimo Maximo”, czyli „Bogu Najlepszemu, Największemu”.

2 R.I.P – requiescat in pace – niech spoczywa w pokoju

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2019-12-12, 2. tydz. Adwentu
    Mt 11,11-15
    Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Odkrywamy Ruszczę


     09-13.12.2019